Polecane Modlitwy - Tajemnica Szczęścia

Tajemnica Szczęścia to modlitwy objawione Świętej Brygidzie które odmawia się codziennie przez rok. Jest to zestaw 15 modlitw, które odmawia się codziennie wraz z modlitwami Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo codziennie przez okres jednego roku. Co to jest tajemnica? Dla człowieka jest to rzecz ukryta, nieujawniona owiana pewnym rodzajem niedostępności. Czym natomiast jest dla człowieka szczęście? Szczęście jest czymś co należy do sfery marzeń, dążeń i pragnień. Czymś co każdy chciałby z pewnością osiągnąć. Katolik odnajduje prawdziwe szczęście w Miłości Chrystusa. Tekst modlitw Tajemnicy Szczęścia mówi o szczęściu, prawdziwym szczęściu, które przygotował Bóg dla osób które go miłują. Modląc się tymi modlitwami starajmy otworzyć się na działanie Miłości Bożej.

Tekst modlitw mówi o prawdziwym szczęściu przygotowanym przez Boga dla tych, którzy go miłują. Ta miłość sprawdza się w naśladowaniu Chrystusa w Jego cierpieniu na ziemi i owocuje w niezmąconej chwale nieba. Do tego najwznioślejszego celu został powołany każdy człowiek. Musi tylko wiedzieć i nabrać przekonania, że szczęście mierzy się krzyżem, że przez cierpienie prowadzi niezawodna droga do wiecznego światła i radości. Sam Stwórca odkrył przed człowiekiem swój odwieczny plan, podyktowany miłością. Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, wyraźnie o tym mówi, a życie świętych to potwierdza. Boski Zbawiciel jest tego oczywistym dowodem. Ojciec niebieski dał swojego Syna, który dla zapewnienia szczęścia upadłym ludziom stał się jednym z nas. Żył i pracował w utrudzeniu, poznał ziemską niedolę, był we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. W końcu dla odkupienia całego rodzaju ludzkiego podjął mękę i śmierć krzyżową Tylko On mógł dokonać ekspiacji za wzgardzoną miłość Bożą. Ludziom, gotowym do przyjęcia owoców odkupienia, otworzył niebo czyli wiekuistą radość i pokój. Tak Bóg umiłował świat... Zapamiętaj sobie: grzech odbiera szczęście, a szczere nawrócenie je odzyskuje. Otwórz się na działanie łaski. Powstrzymaj rozdygotane serce, po omacku szukające złudzeń. Nie dozwól, aby zgubiło się na bezdrożach. Kto znalazł Jezusa, pozyskał wytęskniony przedmiot miłości, stał się posiadaczem największego skarbu. Nie dopuść, aby twa niechlubna przeszłość i rozliczne wady sprowadziły cię z dobrej drogi. Boski Odkupiciel, udzielając przebaczenia, nie robi wymówek, nie wraca do twoich dawnych upadków. Nawet łotrowi skazanemu za zbrodnie, gdy zreflektował się i obżałował grzeszną przeszłość, przebaczył całkowicie. Co więcej, udzielił zapewnienia: "Dziś ze Mną będziesz w raju". Czy więc Miłosierny Pan zapomni o tobie? Nie bój się, ale przemieniony wewnętrznie czyń pokutę, a prawda, którą w pokorze serca odkryjesz wyzwoli ciebie i tych, których pociągniesz za sobą w Chrystusie, w Jego miłosiernej miłości, z pomocą Matki Bożej, odkryjesz pełny wymiar "Tajemnicy szczęścia".

AKTUALNOŚCI

VI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PRASY PARAFIALNEJ

11 października 2003 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Redaktorów prasy parafialnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilkudzesięciu redakcji z całej Polski. Spotkanie miało charakter warsztatów dziennikarskich.
Warsztaty zostały zaplanowane w trzech blokach tematycznych: Informacja - źródła zdobywania i weryfikacji, Praca nad tekstem oraz Najczęściej spotykane błędy edytorskie. Każda z prelekcji wniosła coś nowego do warsztatu obecnych redaktorów. Spotkanie było też okazją do nawiązania osobistych kontaktów i współpracy.
Wkrótce zamieścimy na stronie materiały z tego spotkania.

Warsztaty dziennikarskie

26 kwietnia 2003 r. odbyły się w Krakowie, w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej na os. Cegielniana, Warsztaty dziennikarskie, które zorganizował krakowski oddział OSPP.

Prasa parafialna jako przykład prasy sublokalnej

26.01.2003 r. - "Prasa parafialna jako przykład prasy sublokalnej" to tytuł pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim przeze mnie, czyli Autorkę/Administratorkę tej strony. Przez dość długi czas, bo od czerwca 2000 roku, namawiano mnie żebym udostępniła swoją pracę wszystkim zainteresowanym tematem prasy parafialnej i wkońcu stało się. Zapraszam do lektury troszkę okrojonego tekstu. Brakuje rozdziału drugiego, który uznałam za mało istotny, oraz tabeli i wykresów analizujących dane zebrane przy pisaniu tej pracy. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z tego tekstu w jakiejkolwiek formie, będę wdzięczna za poinformowanie mnie o tym. zapraszam do lektury

Prasa parafialna diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

15.12.2002 - Dzięki uprzejmości ks. A. Targosza, proboszcza parafii św. Rozalii z Palermo w Szczecinku, Katalog prasy parafialnej wzbogacił się o kilkadziesiąt tytułów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Mam nadzieję, że nasza współpraca w zbieraniu informacji o prasie parafailnej, będzie kontynuowana w przyszłości.
W Parafii św. Rozalii z Palermo w Szczecinku odbyło się spotkanie redaktorów prasy parafialnej. Relację z tego spotkania i refleksję jednego z uczestników można przeczytać na stronach OSPP.

II Katolickie Sympozjum Wirtualne

W dniach 15-21 września 2002 odbyło się II Katolickie Sympozjum Wirtualne Legnica 2002. W trakcie trwania Sympozjum dyskusje były prowadzone w gronie zaproszonych uczestników. Teraz, po zakończeniu Sympozjum, zapraszam do zapoznania się z materiałami nt. ewangelizacji przez internet. spis treści

JUŻ PONAD 550

06.09.2002 r. Udało się przekroczyć barierę 550 tytułów w naszym Katalogu. Niestety równocześnie kilka pism zyskało status zawieszone/zlikwidowane. Mam jednak nadzieję, że nowych gazetek będzie więcej niż likwidowanych.

WALNY ZJAZD OSPPP

W dniu 6 kwietnia 2002 r. w Warszawie, w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej (Parafia Św. Tomasza Apostoła) odbył się III Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia. W trakcie spotkania podsumowano pracę władz naczelnych mijającej kadencji. Dokonano zmian w Statucie i wybrano nowe władze na 4-letnią kadencję. Na prezesa OSPP został wybrany ponownie ks. kan. Tomasz J. Król a jego zastępcą został Jacek W. Niedzielski (Poznań). Sekretarzem został wybrany na kolejną kadencję Grzegorz P. Kubalski (Jabłonna k. Warszawy), skrabnikiem - Ewa Haraburda (Warszawa). Dodatkowo na Członków Zarządu zostali wybrani: Zdzisław Ciepliński (Tarnów), Andrzej M. Skoczek (Warszawa), Joanna Szczepanowicz (Kraków). Dokonano także wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

MENU :

Inne :